MAAS-SWALM-NETTE

Natuurpark Schwalm-Nette

In 1965 werd in Duitsland het natuurpark Schwalm-Nette op gericht(op het kaartje donkergroen).
De belangrijkste natuurwaarden komen voor in de dalen van de Swalm en Nette. Daarnaast vormen de uitgestrekte bosgebieden in de grenstreek een belangrijk leefgebied voor tal van zeldzame planten en dieren.
Het gebied heeft een oppervlakte van 435 Km2 en omvat delen van de districten Kleef, Viersen en Heinsberg alsmede een deel van de stad Mönchengladbach.

Grenspark Maas-Swalm-Nette

In 1976 werd het duitse natuurpark uitgebreid tot het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette (op het kaartje licht- en donkergroen) met een totaal oppervlakte van 725 Km2. Belangwekkende gebieden op Nederlands grondgebied zijn het Nationaalpark de Meinweg, het Roerdal, Vlootbeek, Swalmdal en de Midden-limburgse Maasplassen. De Midden-Limburgse gemeenten Roermond, Swalmen, Ambt Montfort, Roerdalen, Maasbracht, Echt en Beegden en Haelen maken deel uit van het grenspark.
In 1997 werd het grenspark verder uitgebreid met de gemeenten Venlo en Beesel.

In 2001 heeft de planologie-student V. Munnecom de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse overheden in het Duits-Nederlandse grenspark Maas-Swalm-Nette onderzocht. De doelstelling van het onderzoek was:
Het interpreteren van de bestuurlijke context in het grensoverschrijdende grenspark Maas-Swalm-Nette, door een analyse van de bestuursstructuren, bestuurlijke bevoegdheden, ruimtelijk beleid en bestuursculturen, en door een analyse van de activiteiten van de adviescommissie, teneinde aanbevelingen te kunnen doen ter verbetering van de Duits-Nederlandse samenwerking in het grenspark Maas-Swalm-Nette. Voor een samenvatting van deze afstudeerscriptie klik hier.

Waardevol Cultuur Landschap (WCL) Midden-Limburg

Sinds 1994 is het Nederlands gedeelte van het grenspark Maas-Swalm-Nette onderdeel van het Waardevol Cultuur Landschap Midden-Limburg, ook wel “ons WCL” genoemd (op het kaartje licht groen). Door het WCL worden met name agrariërs, bosbouwers en recreatieondernemers financieel ondersteund in projecten die een bijdrage leveren aan de vergroting van de kwaliteit van de Midden-Limburgse natuur. Een voorbeeld vormt het project “boeren met natuur” dat onder meer in praktijk wordt gebracht door het landbouwbedrijf Trappistenabdij Lilbosch in Echt.