Kansen landschap

upProject Zandmaas

Om overstromingen in het Maasdal een halt toe te roepen zal het Maasdal een grotere  afvoercapaciteit dienen te krijgen.
Bij deze grote verbouwingswerkzaamheden in het Maasdal liggen er grote kansen voor natuur en landschap.
Door het creëeren van natuurvriendelijke oevers, het aanleggen van neven- en hoogwatergeulen kunnen prachtige natuurgebieden ontstaan, die tevens de recreatieve aantrekkingskracht van het Maasdal aanmerkelijk zal vergroten.

upHerinrichtingsprojecten Waterschappen

Door de drie Limburgse waterschappen (Peel en Maasvallei, Roer en Overmaas en het Zuiveringsschap) zijn een aantal projecten uitgevoerd of zijn thans in voorbereiding die met name de kwaliteit van de natte natuur aanmerkelijk zal verbeteren. Recentelijk zijn onder andere het Melickerven en het Kranenbroekerven hersteld en zijn diverse vistrappen (o.a. Leudal) aangelegd.
Verder wordt voortvarend gewerkt aan het weer natuurlijk maken van verschillende beektrajecten : monding van de Roode Beek in Vlodrop en de Swalm in Swalmen en Beesel.

upProjecten WCL

Door het Waardevol Cultuur Landschap Midden-Limburg, ook wel genoemd “ons WCL”, worden met name agrariërs, bosbouwers en recreatieondernemers financieel ondersteund in projecten die een bijdrage leveren aan de vergroting van de kwaliteit van de Midden-Limburgse natuur. Een voorbeeld vormt het project “boeren met natuur” dat onder meer in praktijk wordt gebracht door het landbouwbedrijf Trappistenabdij Lilbosch in Echt.