Nog 10 gebieden

Asseltse Plassen

Ter westen van de buurtschap Asselt (gemeente Swalmen) liggen de Asseltse Plassen, welke zijn ontstaan door grindwinning. De plassen herbergen een grote vogelrijkdom.

Ten zuiden van de plassen komt een waardevol (bron)boscomplex voor: de Vuil Bemden. Dit gebied is onder meer van belang vanwege het voorkomen van verschillende dassenburchten.

Smalbroek

Ter westen van de Roermond ligt het Smalbroek. Het gebied bestaat uit een grindplas (17 ha) en oeverlanden(5 ha). Sinds 1996 worden de graslanden begraasd met galloways.

De plassen herbergen met name in de winter een grote vogelrijkdom. Gebied nog aan het begin van ontwikkeling, nog geen bos wel ruigten met enkele stroomdalsoorten.

Isabellegreend

De Isabellegreend ligt bij Merum ten zuiden van Roermond. Het is een schiereiland tussen de Maas en een grote grindplas. Het gebied is 40 ha groot waarvan 8 ha water. Sinds 1996 worden de oeverlanden begraasd met galloways en koniks.

De plassen herbergen met name in de winter een grote vogelrijkdom. Gebied nog aan het begin van ontwikkeling, jong ooibos en stroomdalflora. Zeer insectenrijk.

Osen

Ter hoogte van Linne maakt de Maas een zeer scherpe bocht, ook wel de Lus van Linne genoemd. In deze lus is het natuurgebied Osen gelegen dat gekenmerkt wordt door een zeer rijke vogelstand.

De Horst

De Horst is gelegen nabij de Clauscentale nabij Linne. Het gebied is 12 ha groot en wordt sinds 1993 begraasd door koniks.

Terrein met slootjes en beginnend Elzenbroekbos. Veel soorten libellen. Niet vrij toegankelijk, groepsexcursie eventueel wel mogelijk.

Koeweide

Een 12 ha groot natuurgebied langs de oevers van de Thorner beek en een kleine visplas.

Natuurontwikkeling bevindt zich in een begin stadium. Op de strekdam langs de Maas bevindt zich een bijzondere stroomdalflora. Sinds 1997 wordt het gebied begraasd met galloways.

 Meggelveld

Het Meggelveld bestaat uit een oud kleiputtencomplex. Kleiwinning heeft plaats gevonden vanaf 1917 tot heden. Van de 24 ha bestaat 10 ha uit water.

In het gebied komt een rijke begroeiing van waterplanten, stroomdalflora en een oud elzenbroekbos voor. Het Meggelveld is rijk aan bijzondere vogels. Onder meer komt er een reigerkolonie voor. Sinds 1996 wordt het gebied begraasd met galloways.

Koningssteen

Oudste en prachtig voorbeeldproject voor natuurontwikkeling langs de Maas.

De vegetatie bestaat uit gevarieerde graslanden, struweel, zachthout-ooibos en beginnend hardhout-ooibos. Er komen veel bijzondere planten en dieren voor. Sinds 1989 wordt het 40 ha grote gebied gebied begraasd met galloways en koniks

Kollegreend

Gebied nabij Kessenich (België) dat omstreeks 1980 is ontgrind. In de naburige terreinen vindt momenteel nog grindwinning plaats.

De Kollegreend is begroeid met dicht en vochtig wilgestruweel en ruige graslanden. Er komen diverse poelen voor. De fauna is bijzonder. Sinds 1995 wordt het 22 ha grote gebied gebied begraasd met galloways en koniks.

De Brandt

Gebied ten noorden van Stevenweert met drie grindplassen: Visplas, Huiskensplas en Molensteense plas.

De natuur bevindt zich thans nog in een beginstadium van ontwikkeling. Rondom de Molensteense plas groeien veel stroomdalplanten. ’s Winters komen in dit gebied veel watervogels voor. In het voorjaar worden boedende futen en grauwe ganzen waargenomen.

Sinds 1995 wordt het 43 ha grote gebied (waarvan 27 ha water) begraasd met galloways en koniks.

Oude Maas

Tussen Stevenweert en Maasbracht bevindt zich een smalle natuurstrook langs de verbrede Oude Maas.

De begroeiing bestaat uit rietruigte, wilgen en elzen. Sinds 1997 wordt het 4 ha grote gebied begraasd met galloways.

Laakerweerd

In het gebied bevinden zich twee grindplassen : Dilkensplas bij Laak en de Schroevendaals plas bij Ohé.

Met name de Dilkensplas wordt gekenmerkt door door ruige oevererosie en afzettingen van zand en slib. De begroeiing bestaat uit ooibos, struweel, ruigten en rijke stroomdalbegroeiing.

Vooral ’s winters worden veel watervogels aangetroffen. Ook de entomofauna is zeer goed vertegenwoordigd. Sinds 1992 wordt het 40 ha grote gebied (waarvan 20 ha water) begraasd met galloways en koniks.