Donderberg

Donderberg

Algemeen

Ter noorden van de buurtschap Wieler (gemeente Swalmen) ligt het rivierduin de Donderberg met aan de voet de monding van de Swalm in de Maas. De Donderberg is begroeid met bos, het Swalmdal bestaat uit droge en nattere graslanden.

De Swalm gaat hier prachtig slingerend door een van de mooiste landschappen van Limburg!

Bodem en water

In het Maas- en Swalmdal bestaat de bodem uit klei- en zandafzettingen van de Maas, zoals kalkhoudende ooivaaggronden en licht zavel. Duinvaaggronden en haarpodzolgronden komen voor in het rivierduin de Donderberg.

Bij hoogwater van de Maas staat dit deel van het Swalmdal al vrij snel blank. De Donderberg zelf houdt door zijn relatief hoge ligging droge voeten.

Flora en fauna

Het gebied bestaat voormamelijk uit Naaldbossen met in de ondergroei soorten van het Eken-berkenbos, zoals de Eikvaren. Op de overgang van het bos van de Donderberg naar de graslanden in het Maas- en Swalmdal komt een zeer bealngwekkende rivierbegeleidende vegetatie voor met onder meer: Vogelmelk, Tijm, Vetkruid, Kruisdistel, Gewone agrimonie en Zeepkruid. In de ter plaatse voorkomende poelen komt de Zwanenbloem voor, die in Nederland beschermd is.

De Das heeft in de Donderberg al vele jaren een goede bewoonde burcht. Andere zoogdieren dier leven zijn de Vos, Bunzing, Hermelijn en diverse vleermuizen. In het bosgebied broeden diverse roofvogels zoals de Buizerd en de Havik. Langs de bosrand kan onder meer de Nachtzwaluw worden waargenomen. De bloemrijke graslanden vormen een uitstekend leefgebied voor vele insecten.

Eigendom en beheer

De Donderberg en het aangrenzende Maasdal is in eigendom van de gemeente Beesel. Het Swalmdal is deels eigendom van particulieren en deels van Staatsbosbeheer.