Wanneer kun je smartengeld krijgen?

Wanneer kun je smartengeld krijgen?

Smartengeld is een vergoeding als je door de schuld van een ander letselschade hebt opgelopen. Smartengeld gaat dan ook niet over de materiële schade, maar betreft de immateriële schade van letsel, zoals verdriet en lichamelijk ongemak.

Je kunt smartengeld krijgen als je aan drie voorwaarden voldoet.

1. Iemand anders heeft ervoor gezorgd dat je letsel het opgelopen en die persoon kun je daarvoor aansprakelijk stellen.

2. Je bent in staat om het verband tussen het ongeval, de aansprakelijkheid en de geleden letselschade aan te tonen.

3. Het letsel dat je hebt opgelopen is het directe gevolg van het ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk kan worden gesteld.

Samengevat komt het er dus op neer dat je iets is overkomen dat voor letsel heeft gezorgd en dat je iemand anders daarvoor aansprakelijk kunt stellen.

Hoeveel smartengeld kun je verwachten?

De hoogte van het geldbedrag dat je aan smartengeld kunt verwachten hangt af van het letsel dat je het opgelopen. Licht letsel, zoals een botbreuk, levert minder smartengeld op dan zwaar letsel waar je jarenlang of misschien wel de rest van je leven last van hebt.

De bedragen aan smartengeld variëren van een paar honderd euro bij licht letsel tot een paar honderdduizend euro bij uitzonderlijk zwaar letsel. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt er niet alleen naar het directe letsel gekeken, maar ook naar de impact die het heeft op je leven. Denk bijvoorbeeld aan het verliezen van een baan, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby of het ontstaan van psychologische klachten.

Al met al kan het berekenen van smartengeld best complex zijn. Daarom wordt er bij het indienen van claims vaak gekeken naar soortgelijke letselschadezaken om op die manier een indicatie te krijgen van welk geldbedrag redelijk is.

Wat kost het om letselschade te claimen?

Het claimen van letselschade in de vorm van smartengeld kost meestal geen geld. De werkzaamheden die een letselschadespecialist moet uitvoeren komen vaak voor rekening van degene die aansprakelijk wordt gesteld. Het grote voordeel van deze manier van werken is dat je de letselschadespecialist geen voorschot hoeft te betalen, omdat die rechtstreeks aan de tegenpartij factureert.

Online je claim indienen voor smartengeld

In tegenstelling tot wat veel mensen denken hoeft het claimen van smartengeld niet lastig te zijn. Zo zijn er platformen, zoals letselschademanager, waarop je gratis een account kunt aanmaken en een letselschadeclaim kunt indienen en afhandelen met vrijwel alle actieve verzekeraars in Nederland. Via het platform kun je de voortgang van jouw zaak volgen. Mocht je dus te maken krijgen met letselschade waarbij smartengeld kan worden geclaimd, dan is een bezoek aan dit platform zeker de moeite waard.