Rijkelse bemden

Rijkelse bemden

Algemeen

Ten noorden van de buurtschap Rijkel in de gemeente Beesel ligt de grindplas de Rijkelse Bemden op de overgang van zand- naar grindmaas. Het natuurgebied bestaat uit 27 ha water en 8 ha land.

Rijkelse Bemden

In tegenstelling tot het Maasdal ter hoogte van Roermond is het dal hier relatief smal. Dit verschil wordt veroorzaakt door de Peelrandbreuk. De Maas verlaat op deze plaats de Roerdalslenk en baant zich een weg door de Peelhorst.

Vanaf de Mussenberg in Neer (westoever van de Maas) heeft men een prachtige uitzicht over de Maas en de Rijkelse bemden.

Bodem en water

In het Maasdal komen voornamelijk rivierzand- en kleiafzettingen voor. De grindplas heeft een diepte van meer dan 12 m. De oeverzones zijn plaatselijk ondiep.

Bemden flora

De Rijkelse Bemden zijn gelegen in het stuwpand Belfeld. Het gestuwde Maaspeil bevindt zich hier op 14 m+ NAP. Bij hoogwater kan het gehele natuurgebied blank staan. Voor actuele Maaswaterstanden in de Rijkelse bemden klik hier.

Flora en fauna

De Rijkelse Bemden worden gekenmerkt door een zeer rijke vogelstand. Om er enkele te noemen: Fuut, Grauwe gans, Kokmeeuw, Aalscholver en vele anderen.

aalscholver
Aalscholver

Eigendom en beheer

De eigenaar van de Rijkelse bemden is Staatsbosbeheer.

Het gebied wordt sinds 1996 extensief begraasd met galloways en bevindt zich thans nog aan het begin van ontwikkeling. Ook is er ruimte gecreƫerd voor enkele tientallen tuinkasten voor particulieren verbouwing van groene, fruit en bloemen.