Waarom bijles zoveel resultaat oplevert

Waarom bijles zoveel resultaat oplevert

Er zijn verschillende redenen om een kind bijles te geven. Het kan bijvoorbeeld dat stukje extra resultaat opleveren waardoor je kind net wel overgaat. Of ervoor zorgen dat je kind zijn/haar studievaardigheden verbetert. Een reden voor bijles kan ook zijn dat hierdoor het zelfvertrouwen van je kind stijgt en het hierdoor in staat is om na de bijlesperiode op eigen kracht goede resultaten te boeken. Bijles levert gegarandeerd resultaat op. De redenen waarom dit zo is? Je leest het hieronder!

Maatwerk

Bijles betekent maatwerk. Als je kind op een specifiek vlak ondersteuning nodig heeft, dan is bijles hiervoor zeer effectief. Bijvoorbeeld als je kind Grieks krijgt op school en dit lastig vindt. Bijles aan huis kan hierbij hulp bieden. Een docent kan live bijvoorbeeld inspirerend spreken over de filosoof Plato, waarmee er een wereld kan opengaan voor je kind. Het bespreken van het gedachtegoed van deze Griekse filosoof en schrijver, kan dermate veel nieuwsgierigheid bij je kind opwekken, dat het vak Grieks ineens wel heel interessant wordt.

Beter gemotiveerd

Als kinderen bijles krijgen, is dit ook een goede stok achter de deur, om huiswerk te maken. Ze weten immers dat er op gezette tijden contact is met de docent, waarbij een bepaalde opdracht klaar moet zijn. Als er in dit geval bijvoorbeeld ingezoomd wordt op de filosoof Plato, zou er bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden om een verhaal te schrijven over deze invloedrijke denker in de Westerse filosofie. Verdieping in deze filosoof zal er in dit geval voor zorgen dat je kind spelenderwijs het vak Grieks beter op zal pakken en het ook weer leuk gaat vinden. En dat was precies de bedoeling!

Gericht doel

Je kunt met bijles gericht een doel stellen en hiernaar toe werken. Een doel kan zijn om niet te blijven zitten, of een stukje extra motivatie te krijgen voor een specifiek vak. Het doel kan ook zijn dat je kind zich beter kan voorbereiden op een toets. Alles is mogelijk met bijles. Bijles thuis betekent persoonlijke aandacht en het stellen van een gericht doel. Waarbij het boeken van resultaat altijd het belangrijkste is. Succes verzekerd!